Mindfulness en Focusing

Mindfulness

Mindfulness heb ik vergeleken met bovenaan een trap gaan zitten. Er komt van alles bij je naar boven: gedachten, beelden, gevoelens, herinneringen, impulsen. Je laat ze allemaal passeren door ze op te merken en van je af te laten gaan. Je geeft er een trefwoord/omschrijving aan en laat het weer van je af gaan. Op deze manier help je het brein om los te komen van allerlei gedachten, gevoelens en impulsen.

Focusing

Focussen heb ik vergeleken met het juist naar beneden gaan, de trap af, totdat je iets opmerkt dat jou laat weten dat het aandacht wil om verder te komen. Daarbij vormt zich een wat merkwaardig gevoel: de gevoelsnotie. De gevoelsnotie is een omvattend gevoel over Iets in je leven. Het is aanvankelijk vaag, maar al gauw heb je zoiets van: Hoe moet ik dat nou zeggen... je voelt aan dat het je wat duidelijk wil maken.

Wat ik mis bij Mindfulness is de bizondere mogelijkheid om stil te staan bij de lichamelijk gevoelde notie over iets van jezelf. een gemiste kans! Focusing biedt die mogelijk wel, sterker nog gezegd: het richt op een speciale manier, met de juiste vaardigheden, hier juist wel de aandacht op.

Tijdens het begin van iedere bijeenkomst van de open groep (zie onze agenda) staan we eerst stil bij de eerste stap van het Focusing: lichaamsgewaarwording. Door met aandacht in je lijf te gaan sta je open voor wat er in je ziel werkelijk aandacht wil. Focusing helpt om daar op de juiste manier richting en vooruitgang te vinden.

Focussen met je hele lijf

Tijdens een workshop in België ontviel het Astrid Schillings, de workshopleidster, dat bij psychotherapie eerst het lijf in therapie moet. Een nogal radicale en opmerkelijke uitspraak. Astrid is van Aziatische komaf. Lijfelijkheid is in dit deel van de wereld belangrijker dan bij ons in onze westerse wereld. Ik vind dat hier veel voor te zeggen is. Wat redeneren we veel, psychologiseren we veel, en wat nemen we weinig tijd om eerst stil te staan bij ons lijf. Stilstaan bij ons lijf wordt ook wel gronden genoemd. Je neemt de tijd om met je aandacht in je lijf te zijn en op te merken wat er in je lijf allemaal zich afspeelt. Je laat het niet toe dat je alleen maar denkt, piekert of probleem oplossend bezig bent. Door alleen te denken of te piekeren bouw je spanning op in je lijf. Spanning roept vaak angst op, of soms ook agressie. Deze spanning zuigt alle energie op in je. Je wordt er moe onder hen gedeprimeerd.

Open groep voor Focusing en Christelijke lifestyle

Op de even weken in Rijssen en de oneven weken in Hardenberg komt er een groep mensen samen om de vaardigheden te beoefenen van Focussen en Mindfulness-oefeningen te doen. We beginnen iedere bijeenkomst weer met de oefening die te maken heeft met gronden in lichaamsgewaarwording en het overzicht en ruimte maken voor de gevoelsmatige kant van je persoonlijkheid. Dat geeft een andere en opluchtende ervaring dan het jezelf beperken tot het alleen maar denkend bezig te zijn. Je grondt in het hier-zijn. Het volgende klinkt een beetje filosofisch, maar het kan je helpen. In ieder geval kan het zinnig en leuk zijn om eens erover door te denken. Hier-zijn is een zijn in de wereld, als interactie, als uitwisseling, als een onderling verbonden zijn, als contact hebben met de omgeving, met je bestaan, met het grotere geheel, de grotere realiteit. Het is een gevoel van een meer zijn dan alleen jezelf. Het is een in contact staan met alle leven, met het universum buiten je, maar ook met het universum binnen in je. En het laat je ook gegrond raken inChristus, zodat je ook leiding van God de Vader gaat ontvangen. Een groepsoefening die vaak tijdens deze avonden gedaan wordt, nodigt je uit om je lijf in al zijn facetten te ontmoeten en te betrekken. Mag ik je uitnodigen om te komen? Ik hoop dat jullie dan zullen ontdekken dat het lijf een uniek samenspel is in zichzelf, dat het vermogen heeft om zichzelf te reguleren en om gevoelsnoties (gevoelens die betekenis hebben) te geven vanuit het gronden in het hier-zijn.