cursus één: Focusing en Mindfulness leren

In deze cursus wordt ook uitdrukkelijk gewerkt met Mindfulness-oefeningen. je leert onder andere: ‘de lichaamsverkenning’, ‘dagelijkse handeling met aandacht’, ‘aandacht voor de ademhaling’, ‘ademen in Frequentie 6’, ‘defuseren (loskomen van piekeren en emotionele dwang en verwarring)’, ‘liefdevolle vriendelijkheid’. Mindfulness helpt om gestructureerd en met discipline met je innerlijke beleving bezig te zijn. Mindfulness stimuleert ook het vermogen om de vaardigheden van Focusing te gebruiken.

Focusing richt zich op het omgaan met moeilijke gevoelens en hun heftigheid. Focusing richt zich ook op het vermijden van gevoelens. De zogenaamde 'felt sense', die wordt opgeroepen en waar de aandacht naar uit gaat, helpt om een heftig gevoel te benaderen en rustiger te maken, maar helpt ook om de boodschap en betekenis hiervan te doorgronden. Gevoelens die eerder vermeden moesten worden vinden nu wel een veilige manier om naar boven te komen.

Focusing richt zich ook op creatieve processen, je kunt er nieuwe ideeën mee uitwerken. De felt sense is als een kompas voor je ziel dat richting geeft om verder te komen met jezelf en je omstandigheden.

Focusing help ook om je geloof in God te ontdekken en te doorgronden. Een felt sense heeft op bepaalde momenten ook een kant die met God te maken heeft.

Hoe het werkt? Eenvoudig gezegd: Er is 'Iets'. Je merkt dat op. En dat kan van alles zijn: een onbehaaglijk gevoel, een idee dat bij je opkomt, een plan, een conflict, een beslissing die je moet nemen, of wat dan ook. Naast het denkend reflecteren zou je ook hiermee gevoelsmatig bezig kunnen gaan. Je hoeft dit gevoel niet te vermijden! Als je met de vriendelijke en gerichte aandacht van Focusing bij dit 'Iets' (de 'felt sense') stil komt te staan, dan doorvoel je het zonder er in te verzinken of vast te komen zitten. Je merkt er nieuwe standpunten in naar boven opborrelen die recht doen aan je behoeften. Je merkt een wijze richting voor jezelf in de felt sense. Dat werkt creatief en opluchtend. Er ontstaat een veranderings- en groeiproces.

Ieder mens kan het focussen leren. Je leert in deze cursus de basisvaardigheden van Focusing te begrijpen en te oefenen.

In de agenda zie je de startdatums van deze cursus en de locatiegegevens. Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop.

Na deze cursus kun je je ook aanmelden voor de cursus Begeleiden van Focussessies en voor de workshop Focusing en mentale processen. Daarnaast staan op onze website nog een aantal andere workshops over Focusing.

De cursus wordt op gegeven in een tijdsbestek van 3 maanden. De kosten voor cursus één zijn €250.

Op woensdag  21 februari 2018 start er weer een cursus in Hardenberg. Op 23 februari 2018 start er ook een cursus in Rijssen, Haarstraat 77. Beide cursussen bestaan uit 5 avonden van 17.00 uur tot 21.30 uur.

Als u meer informatie wilt, dan sta ik u graag te woord. Sms de trainer dan om een afspraak met hem te maken op tel.nr. 0651146534.

Aansluitend op deze cursus volgt cursus 2: Verdieping in Focussen, waarin 7 metaforen, die belangrijke fenomenen van het gevoel omschrijven, worden behandeld:

1. de mist (verwarring, onduidelijkheid),

2. de draak van kritiek (onverbiddelijke zelfkritiek), de mist (verwarring- ook verwarring over of je wel op het juiste spoor zit, over wat je zou moeten doen, hoe het in werkelijkheid is)

3. de rivier (vaak weggestopt en bevroren verdriet)

4. de put (depressie en angstreacties zoals bijvoorbeeld fobieën)

5. de klif (impasses in het leven - ongerustheid en psychische verlammingen), 6. het moeras (weerstanden - ik wil iets, maar ik kan me er niet toe zetten)

7. de wildernis (verslavingen - ik wil iets niet en toch doe ik het)

8. de bergtop van het verlangen (onvervuld verlangen - ik verlang iets en dat geef ik niet op, maar het lijkt in eerste instantie dat het nooit gebeurt)

Deze cursus bestaat uit 2 dagen van 5 uur.

In Cursus 3 leert u de Begeleidingsvaardigheden, waarin u leert om anderen in hun Focusing en Mindfulness proces bij te staan. Ook dit is een bijzonder leuke en verdiepende cursus.

Deze cursus bestaat uit 5 avonden van 17.00 uur tot 21.30 uur