cursus 3: Begeleidingsvaardigheden

Wat is eigenlijk filosofisch gezien het begeleiden van iemand die met Focusing bezig is?
We vragen ons af in de cursus wat er tussen mensen gebeurt, waarvan de ene primair bezig is met Focusing en de andere primair bezig is met het begeleiden van het Focusingproces van de ander en secundair ook het eigen Focusingproces daarbij betrekt.

Er zijn verschillende fasen in het Focusingproces op te merken. Wat houdt begeleiding in iedere fase van het Focusingproces in?

Hoe help je als begeleider iemand bij zijn felt sense te komen? Welke invalshoeken zijn er? En wat doe je als er tegelijkertijd ook verstorende processen (bijvoorbeeld ‘kritische’) zijn?

Wat gebeurt er als iemand bij haar felt sense is en als deze zijn boodschap laat aflezen of laat horen? Wat verschuift er? Wat gebeurt er dan tussen jou als begeleider en ‘degene daar tegen over jou’?

En wat kan een Focusingbegeleider aanvoelen en bewerken als er een blokkade voelbaar wordt en zich laat gelden bij degen die in haar Focusingproces bezig is?

Wat is verschuiving, wat is verandering? Wat ontstaat er vanuit ‘wat er eerst nog niet was’, wat wordt er geschapen? Wat is persoonlijke groei en wat is verwerking? En wat houdt de term “Life forward direction’ in?

In het eindgedeelte van het Focusingproces kan er wellicht samen na gegaan worden  hoe de groei geïntegreerd kan worden in wat er verwerkt wordt. Hoe kan het proces dat eerst gestopt was verder komen? Hoe kan vanuit het Focusingproces ‘waardengerichte actie’ ontplooid worden’.

Uitgangspunt van het begeleiden is het principe van een radicale acceptatie van alles. Dit omhelst een christelijke en menswaardige houding van compassie ten opzichte van eigen en andermans blokkades, innerlijke kritische processen, gespannen gedachtepatronen en onaantrekkelijke kanten en fysieke symptomen. Je leert het Focusingproces specifiek en vakmatig te begeleiden.

Op de cursusdagen oefenen de deelnemers met elkaar, waarbij de gebruikte begeleidingstechnieken worden geëvalueerd.

Tijdens de cursus wordt er van je verwacht dat je regelmatig het begeleiden van een Focusingsessie in de eigen situatie zal oefenen. Dat kan je bijvoorbeeld doen met je Focusingpartner.

In de agenda zie je de startdatums van deze cursus en de locatiegegevens. Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop.De cursus wordt op 6 vrijdagen gegeven van 15.00 uur tot 21.00 uur in een tijdsbestek van 4 maanden. Er is iedere cursusdag een korte pauze tussen 18.15 en 18.45 uur waarin er gezorgd wordt voor soep, salade en broodjes. De kosten voor cursus twee zijn €380.