Individuele therapie

Integro geeft individuele therapie bij diverse psychische problemen en klachten. Voorbeelden zijn:

 • depressieve gevoelens
 • angstgevoelens en piekeren,
 • dwanghandelingen of -gedachten,
 • oververmoeidheid en burnout,
 • onverklaarbare lichamelijke klachten,
 • problemen bij rouw,
 • slaapproblemen,
 • trauma (emdr),
 • geloofsproblemen,
 • seksuele problemen,
 • eetproblemen;
 • verslavingen en
 • identiteitsproblemen.

Behandeling

Uitgangspunt bij de behandeling van deze klachten is een christelijke visie op menselijk leven, veranderingen en groei. Dit betekent dat er aandacht is voor de hele mens (lichaam, ziel, geest en de relatie met God en anderen). In de therapie zijn inzichten en ervaringen uit diverse richtingen geïntegreerd (gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, EMDR, psychoanalyse, christelijke counseling, systeemtherapie). Naast kennis en ervaring is in de therapie de ‘ontmoeting van mens tot mens' van belang. De houding van de therapeut kenmerkt zich door integriteit, mededogen, moed en liefde. De duur van de behandeling kan variëren van kort (enkele gesprekken) tot een langer durend traject waarbij klachten in relatie tot iemands persoonlijkheid en levensverhaal wordt behandeld. De duur van de behandeling wordt in het behandelplangesprek met u besproken.