Training Verbale Intelligentie

We werken met verschillende thema’s. We bespreken kort de lesstof voor die avond (jawel, je hebt huiswerk van te voren van maximaal 3 pagina’s). Er komen vanuit de groep allerlei voorbeelden uit het dagelijkse leven. We denken aan de hand van het thema van de avond samen na hoe je op bepaalde situaties kunnen reageren. Daarna gaan we het thema in rollenspel oefenen. En NEE! We geven geen kritiek. We geven wel POSITIEVE AANMOEDIGING!

De thema’s: Klagers de baas worden; kritiek pareren met humor en verbale judo; onbevangen onwetend durven op te stellen (dommetje durven spelen); doorvragen; effectief bekritiseren; absurde adviezen durven geven aan iemand die toch niet luistert; gevat en grappig durven zijn en deze vaardigheid uitbouwen; een oprecht compliment geven of een onheus compliment voorwenden (zo’n compliment wil de ander eigenlijk niet horen…); subtiel motiveren of bewust even advocaat van de duvel spelen; charmeren.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur van 19.00 tot 21.00 uur. Je krijgt voor iedere bijeenkomst ter voorbereiding per e-mail een kort artikel toegestuurd met het thema van de eerstvolgende bijeenkomst, zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Kosten €180. De training wordt gegeven in ons pand in Hardenberg (Zwingel 4).

De eerstvolgende training is bij voldoende deelname.