Kosten relatietherapie (of relatie APK of AED)

Kosten van relatietherapie vallen niet onder de basisverzekering, tenzij er relatiegesprekken plaatsvinden in het kader van individuele psychologische behandeling van één van de partners.

De meeste zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor kosten van 'relatietherapie'. Maar vanuit de aanvullende zorgpolis is er wél een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk bij zorgverzekeraar ProLife; en bij andere zorgverzekeraars als de relatiegesprekken plaatsvinden in het kader van individuele psychologische behandeling van één of beide van de partners. In die gevallen is er voor de zorgverzekeraar sprake van 'psychosociale therapie'.

Relatie therapie / relatie APK of AED Uurtarief
per sessie van 60 minuten € 112,-

Dit tarief geldt zowel per sessie relatietherapie alsook voor een kort traject van 3 sessies relatie APK of relatie AED.

Mensen met een minimuminkomen die het tarief moeilijk kunnen bekostigen, kunnen van tevoren met ons overleggen over mogelijkheden voor financiering of eventuele korting.


Factuur                                                                                                                 

De kosten per sessie worden door de helft gesplitst: € 56,- op één nota voor de ene partner en € 56,- op een tweede nota voor de andere partner. Iedere partner betaalt dus de helft van de sessiekosten. Zo kan iedere partner een eigen nota declareren bij de zorgverzekeraar en vanuit de eventuele aanvullende verzekering in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding.