Vergoedingen individuele en relatietherapie

Aangezien Integro zowel Basis-GGZ als Psychosociale therapie biedt, zijn er twee vergoedingsmogelijkheden. 

Basis GGZ

Basis-GGZ - met vergoeding vanuit de basisverzekering. Aan vergoeding vanuit de basisverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden. Hierover ontvangt u van ons een apart overzicht. De exacte hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de hoogte van uw eigen risico. Bij iedere GGZ instelling betaalt u altijd het eigen risico van € 385,- voor zover u dat bedrag nog niet opgebruikt hebt aan andere zorgkosten.

Integro heeft ervoor gekozen om géén contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. De reden is dat verzekeraars bij contractering eisen stellen aan de geboden zorg en informatie mogen opvragen over u. Wij kunnen ons hierin niet vinden en we blijven daarom niet-gecontracteerd. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, doorgaans een percentage zelf moet betalen. 

Ook partnerrelatietherapie kan onder Basis-GGZ vallen, als er bij één van beide partners sprake is van psychische problemen. 

Voor Basis-GGZ is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts vereist, om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Psychosociale therapie

Voor financiering van psychosociale therapiekosten zijn er enkele mogelijkheden. Hierbij kunnen wij u zonodig helpen.

  1. Afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullende polis, kunt u facturen declareren bij uw zorgverzekeraar. Op de volgende website vindt u de vergoeding per verzekeraar per pakket: http://nvpa.org/zorgverzekeraars.html en voor Pro Life via de volgende link: https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/Paginas/Christelijke-psychosociale-hulpverlening.aspx. U kunt ook met onze secretaresse bellen of mailen voor meer informatie.
  2. Bij een minimum inkomen kunt u bij de sociale dienst een beroep doen op bijzondere bijstand. Motiveer daar waarom u therapie nodig hebt en waarom u kiest voor Integro.
  3. Een verdere mogelijkheid is om financiële hulp te vragen via het diaconaat van uw kerk of gemeente.
  4. Voor sommigen is het mogelijk om van de werkgever een vergoeding te krijgen van therapiekosten, vooral als de klachten verband hebben met werk (bijv. bij burnout).

Mensen met een minimuminkomen die Integro's tarief moeilijk kunnen bekostigen, en niet in aanmerking komen voor de bovenstaande financieringsmogelijkheden, kunnen van tevoren met ons overleggen over eventuele korting.