Relatietherapie en relatie APK en AED

De partner/huwelijksrelatie is belangrijk en tegelijk ook kwetsbaar. Relaties helpen om het leven zin te geven. Maar het risico op een breuk is groot: zo’n 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding.

Gaandeweg de relatie komen veel stellen in lastige patronen terecht. Het verhelderen van interactiepatronen is al helpend. En vaak kan in een paar gesprekken de relatie al verbeteren. Daarbij geldt wel: wacht niet te lang met hulp vragen.

Integro besteedt in 2016 op nieuwe manieren aandacht aan huwelijks- en partnerrelaties. We organiseren extra activiteiten rondom dit thema, waaronder voorlichtingsavonden. Ook bieden wij extra diensten aan: nieuwe vormen van laagdrempelige zorg voor stellen.

Relatietherapie

Al jaren geeft Integro ‘relatie therapie’, dat qua aanpak en duur afgestemd is op jullie situatie. In relatietherapie gaan we in eerste instantie na wat jullie problemen zijn, hoe deze zijn ontstaan, hoe ze in stand gehouden worden en wat er tot nu toe helpt. Ook onderzoeken we jullie persoonlijke stijl en de negatieve omgangspatronen. Dit werkt verhelderend waardoor negatieve relatiepatronen gestopt kunnen worden en gezocht kan worden naar helpende manieren van communiceren. Jullie worden begeleid in het vinden van deze nieuwe patronen, waarbij hechting een belangrijk thema is. Hechting gaat over de wijze waarop je je verbindt en verbonden voelt met de ander; dit kan veilig zijn, maar ook onveilig. Deze wijze van hechting heeft gevolgen voor hoe jullie je relatie en conflicten vormgeven.

Na het vervangen van de negatieve omgangspatronen door een werkzaam omgangspatroon, is het vaak goed om aandacht te geven aan geleden pijn en vergeving. Dat kan eraan bijdragen dat nieuwe toewijding aan elkaar gevonden en geoefend wordt. De pijn die het relatieconflict heeft veroorzaakt verdient erkenning en verwerking. Dit leidt tot verdere verbondenheid en emotionele, geestelijke en seksuele intimiteit.

Korte trajecten

Nieuw in het aanbod van Integro zijn tweekorte en laagdrempelige trajecten:

Relatie APK voor relatief gezonde huwelijken -

Dit traject biedt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid om in drie gesprekken meer zicht te krijgen op je relatie en valkuilen in jullie relatie. We bespreken waar jullie valkuilen liggen, mede aan hand van een vragenlijst naar persoonlijke stijlen. Vervolgens gaan we na welke verandermogelijkheden er zijn en hoe jullie daar in de toekomst samen op een verdiepende manier mee om kunnen gaan. Dit traject is bedoeld voor stellen die tegen terugkerende matige spanningen of problemen aanlopen. En die op een laagdrempelige manier hierover wil praten en advies willen in het omgaan met deze patronen.

 

Relatie AED voor dreigende scheiding -

Dit traject is voor relaties die hopeloos zijn vastgelopen en/of waarbij scheiding dreigt. De relatietoestand is kritiek, maar een AED (staat voor: Automatische Externe Defibrillator om je hartritme te herstellen)  kan wellicht weer zicht op leven brengen. We bekijken in drie gesprekken de vragen: Is ons huwelijk nog te redden? En zo ja, hoe zou een herstelproces eruit zien? We onderzoeken wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en of er verandermogelijkheden zijn.