Algemene informatie voor verwijzers

Integro werkt samen met verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, maar ook pastorale zorgverleners, zoals predikanten, voorgangers en pastoraal werkers. Hieronder vindt u kort en krachtig informatie over Integro die u kunnen helpen bij het beoordelen van een doorverwijzing. Daarbij geldt dat Integro heeft een wachtlijst van 1 week.

Integro

Integro onderscheidt zich van andere aanbieders in de GGz door haar:

 • Integrale werkwijze met aandacht voor de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. 
 • Professionaliteit vanuit een christelijke visie op mens-zijn en verandering met openheid voor de levensbeschouwing van de cliënt.
 • Nadruk op ervaringsgericht en relationeel therapiewerk als ondersteuning voor gedragsverandering.

Psychische klachten

Hulp bij Integro begint met zorgvuldige diagnostiek van klachten en persoonlijkheid.
Integro geeft psychologische hulp bij psychische en partnerrelatie problemen, met name

 • stemmingsstoornissen - zoals depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis;
 • angststoornissen - fobieën, paniek, sociale angst, ocd, ptss;
 • somatoforme stoornissen - zoals somatisatie, conversie, pijnstoornis, hypochondrie
 • seksueleen gender identiteitsstoornissen - dysfuncties, parafilieën;
 • eetstoornissen - zoals anorexia en boulimia nervosa;
 • slaapstoornissen - zoals insomnia, nachtmerries;
 • relationele problemen - in de partner-relatie, ouder-kind relatie, rond scheiding;
 • levensproblemen - zoals burnout, identiteitsprobleem, stress, rouw, 
  religieus of geestelijk probleem.

Trainingen

Integro geeft trainingen m.b.t. psychosociaal functioneren. De trainingen hebben preventieve èn gezondheid bevorderende uitwerkingen. Voor meer informatie over TRAININGEN kunt u hier klikken. Speciaal vragen wij uw aandacht voor de training Focussen. Focussen is een manier om gevoelens en verlangens te leren waarnemen en begrijpen en verwoorden. Dit is bijzonder helpend voor mensen die rationaliseren of anderszins gevoel wegwerken, èn voor wie juist wordt overspoeld door gevoel èn bij psychosomatische klachten. Effect van de training is doorgaans een verbetering van: integratie van gevoelens, welbevinden, weerbaarheid, cognitieve helderheid en creativiteit.

Vergoedingen

Cliënten kunnen zowel vergoeding via de basisverzekering als aanvullende verzekering krijgen. Dit betekent dat cliënten die niet voldoen aan de eisen die de Basis GGz stelt (waaronder een DSM diagnose), bij ons toch in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding. Wij overleggen met de cliënt bij aanmelding over de kosten en vergoedingensmogelijkheden.

Wachtlijst

Integro probeert de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Helaas hebben we momenteel een wachtlijst voor:

Hardenberg: van 2 weken voor een intake. De behandeling kan vervolgens direct starten.

Rijssen: van 2 weken voor een intake. De behandeling kan vervolgens direct starten.